x

Yağmur Suyu Tankı

Ana Sayfa / Yağmur Suyu Tankı
     
 
Günlük su tüketim ihtiyacının kişi başı 150 litre olduğu kabul edildiğinde bu ihtiyacın %50´si hiçbir kayıp olmadan ve kolaylıkla yağmur suyu ile karşılanabilmektedir. Yağmur suyunu rezervuarlarda, temizlik işlerinde ve bahçe sulamanızda kullanabilirsiniz. Hem siz kazanın hem de doğa kazansın.
Geri dönüşüm alanında birçok yeniliği sektörün hizmetine sunan Aktif Çevre, 2005 yılından itibaren; AKTECH markasıyla gri su geri kazanım sistemi, Aktech-Graf markasıyla yağmur suyu toplama sistemi, AKTECH markasıyla akıllı daire giriş istasyonu gibi enerji verimliliği çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir.
Yağmur suyu başta çatılar olmak üzere, otopark gibi açık alanlar, yollar , bina ve duvar çevresindeki drenaj borularından toplanabilir. Toplanan yağmur suyu borularla, yağmur suyu filtresine yönlendirilir ve filtrelenen su depoya alınır
Günlük su tüketim ihtiyacının kişi başı 150 litre olduğu kabul edildiğinde bu ihtiyacın %50'si hiçbir kayıp olmadan ve kolaylıkla yağmur suyu ile karşılanabilmektedir. Yağmur suyunu rezervuarlarda, temizlik işlerinde ve bahçe sulamanızda kullanabilirsiniz.
Çevre dostu yaklaşım
İçme suyunuz rezervuarlarda ve bahçe sulamada harcanamayacak kadar değerlidir. Yağmur suyu hasadı sistemi akılcı çözümünün yanı sıra ekolojiktir ve ekonomik avantajlar sağlamaktadır.
Su değerli bir kaynaktır
Su en değerli kaynağımızdır. İklim değişikliği, israf ve nüfus patlaması suyumuzu çok daha kıymetli bir kaynak haline getirmektedir. Dünyamızın üçte ikisinden fazlasının suyla çevrili olmasına rağmen bu oranın yalnızca yüzde birinden az bir kısmı içme suyu tedariği için kullanılabilmektedir. Suyun büyük bir bölümü sayısız tüketici ihtiyaçları için harcanmaktadır. Geniş nehirlerin toplama havzalarından elde edilen suyun büyük bir kısmı sanayi gelişimi için kullanılmaktadır. Su kaynakları açısından zenginlik gösteren ülkemizde bile yer altı suyu seviyeleri gittikçe düşmektedir. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği bu durumun ciddiyetini çok daha önemli hale getirecektir.
Yağmur Suyu Toplama Tanklarının faydaları nelerdir ?
 
• Yağmur suyu toplama tanklarının kullanılması halinde birçok fayda sağlanabilmektedir.
• Yağmur sularının kullanma verimliliği
• Yeraltı su kaynaklarının korunması
• Yağmur sularının kanalizasyon sisteminde toplanarak kirlenmesinin engellenmesi
• Sel ve taşkın riskinin azaltılması
• Yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi
Yağmur suyundan sızdırma, yeşil alan sulaması, tuvalet temizliği, çamaşır makinesi,
araba yıkamalarında yararlanılabilir