x

Depo Yeri Hazırlanması ve Kurulum

Ana Sayfa / Depo Yeri Hazırlanması ve Kurulum
     
 

Toprak Üstü Depolar

 • Deponun kurulacağı ve kullanılacağı zemin düzgün ve sert olmalıdır. İleride komple veya bölgesel çöküntüler meydana gelmemelidir.
 • Deponun kurulacağı ve kullanılacağı zemin, depoyu zedeleyebilecek taş, metal çapak, saplama ucu vs. kesici ve delici materyallerden temizlenmiş olmalıdır.
 • Depo bir platform üzerinden kullanılacaksa, platform yüzeyi gözenekli olmamalı, düz bir satıh olmalıdır. Ayrıca, platformun kurulacağı zemin de düzgün ve sert olmalı, platform su terazisi ile gönyeye alınmalıdır.
 • Deponun taşınması ve kurulumu, depo boş durumdayken yapılmalıdır.
 • Deponun etrafında kurulum ve sonradan yapılacak servis işlemleri için yeterli boşluğun bulunmasına özen gösterilmelidir.
 • Deponun kurulumu ve giriş – çıkış bağlantıları, sıhhi tesisatçı veya uzman kişilerce yapılmalıdır.
 • Deponun giriş ve çıkış bağlantıları yapılırken, depo üzerindeki manşonlar gereğinden fazla sıkılmamalıdır.
 • Deponun etrafında giriş – çıkış hatları çekilirken, depo yakınında kaynak yapılmamalıdır. Kaynak yapılması zorunlu ise, öncelikle depo mutlak surette izole edilmeli ve kaynak işlemi sırasında zedelenmelerden korunmalıdır.
 •  

 

Toprak Altı Depolar

Polietilen Toprak Altı Depo Kurulumu

 • Deponun gömüleceği çukur önceden hazırlanmalı, zemin 25 cm kalınlığında demirli betonla kaplanmalıdır.
 • Açılan çukurun kenarlarına deponun üst seviyesine kadar tuğla veya briket ile duvar örülmeli, duvar ile depo yüzeyi arasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Depo, gömüleceği çukura vinç yardımıyla indirilmeli, çukurun kenarlarına sürtünmemesine dikkat edilmelidir.
 • Eğer duvar örülmeyecekse, çukurun yüzeyi ile deponun yüzeyi arasında 10 – 15 cm boşluk bulunmalı, depo doldurulduktan sonra depo ile toprak arasına deponun boğaz ve kapağı toprak seviyesinin üzerinde kalacak şekilde ince kum dolgu yapılmalıdır.
 • Polietilen toprak altı depoların kurulduğu yerlerde, depo üzerinden insan ve taşıtların geçmemesine dikkat edilmelidir.

 

Polyester Toprak Altı Depo Kurulumu

 • Deponun gömüleceği çukur, deponun kenarlarından 30’ar cm boşluk kalacak şekilde önceden düzgün şekilde kazılmalı, zemin çubuk demir ile desteklenmiş 25 cm kalınlığında betonla kaplanmalıdır.
 • Depo, gömüleceği çukura vinç yardımıyla, çukurun kenarlarına sürtünmemesine dikkat edilerek indirilmeli ve nihai yerine yerleştirilmelidir.
 • Deponun yüzeyi ile çukurun yüzeyi arasında 30 cm boşluk, deponun boğaz ve kapağı toprak seviyesinin üzerinde kalacak şekilde 8 – 10 mm ebadında çakıllı kum ile doldurulmalıdır.

Çukurun üzeri 15 cm kalınlığında demirli beton ile kaplanmalıdır.